Зурцах бүтээгдэхүүн

 • QM Олон нийтийн зээл

  QM Олон нийтийн зээл

  Бүх FICO, LTV тохируулгаас чөлөөлөгдсөн

 • Ямар ч баримт байхгүй

  Ямар ч баримт байхгүй

  Мин.3 жилийн P & I Нөөцийг шаардлагатай

 • Банкны нөхцөл

  Банкны нөхцөл

  Макс.Зээлийн хэмжээ $ 3M |Макс.LTV 80%

 • Dscr

  Dscr

  Ажил / орлого / татварын тайлан шаардлагатай
  Зөвхөн хөрөнгө оруулалтын үл хөдлөх хөрөнгө

 • Үхжил

  Үхжил

  Цалин хөлсийг зөвхөн зээлдэгчид

 • P & l

  P & l

  Зөвхөн хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч нь зөвхөн зээлдэгч P & L зөвшөөрөгдсөн

Дансны гүйцэтгэх захиралаа олоорой